Back
issues 44
Title تأثير الاتجاهات المعمارية المعاصرة على تنسيق المواقع
abstract يناقش البحث العلاقة بين تنسيق المواقع والاتجاهات المعمارية المعاصرة، ودراسة مدى تأثير اتجاهات ونظريات العمارة على فكر تنسيق المواقع. وترجع
paper download